Resultaatgericht en aandachtig voor omgeving

Met het vermogen om vanuit een opportuniteit de weg te vinden hoe dat samen te realiseren

Structuur in complexe business vraagstukken

Helder denken en daarmee zaken transparant en inzichtelijk maken

Walter de Graaf

Wat doe ik: transitiemanagement

Als transitiemanager bezit ik het vermogen om complexe business vraagstukken op een gestructureerde wijze aan te pakken.
Vaak gaat het om de transformatie van bedrijfsprocessen. Daarbij vervul ik de rol van programma manager of consultant óf een combinatie daarvan. Bij transitiemanagement komen met mijn werkwijze sturing en inhoud bij elkaar. Met een procesmatige benadering structureer ik het vraagstuk op het juiste inhoudelijke abstractie niveau en neem ik van daaruit mensen mee.Waar nodig strategisch en waar nodig in de vertaling van tactisch naar operationele haalbaarheid. Ik werk vanuit het strategisch- en tactisch perspectief naar het concrete resultaat.


Vandaar de naam: ProcesResultaat

Opdrachten waar ik vaak op in wordt gezet hebben een hoge mate van urgentie voor directie in termen van herinrichting (van een deel) van de organisatie, processen, (in- en out) sourcingsvraagstukken, implementeren van nieuwe werkwijzen of nieuwe producten. Wijzigingen van processen en de daarbij benodigde systemen zijn dan vaak het gevolg. Dit kunnen compleet nieuwe projecten zijn, maar ook projecten die een doorstart moeten krijgen. Ik ben gewend te werken binnen grote tot middelgrote omgevingen in de sectoren hypotheken, banken, call center en sourcingsbedrijven. Opdrachtgevers zijn veelal directieleden of senior managers. Ik excelleer het beste in een zelfstandige rol waarbij de opdracht in teamverband wordt uitgevoerd om op die wijze ook samen een gedragen resultaat neer te zetten.
 

Profiel

Opleiding en achtergrond

In 1993 ben ik begonnen bij Bouwfonds Hypotheken. Van daaruit heb ik de opstart en groei meegemaakt van Stater, gespecialiseerd in sourcing van hypotheekportefeuilles. Ik heb daar verschillende functies doorlopen op het gebied van operations, project management, consultancy en sales. Feitelijk alle voorkomende werkzaamheden in de vestigingen in Nederland, Duitsland en België zijn daarbij aan bod geweest. Gedurende deze periode heb ik een groot aantal diverse vakinhoudelijke opleidingen gedaan en in twee jaar de studie Bedrijfskunde afgerond.


Sinds 2005 werk ik als zelfstandige en heb ik diverse strategisch- en tactische opdrachten gedaan bij verschillende opdrachtgevers in de banksector, insourcing en hypotheekbedrijven. Bij 'ervaring' zijn de verschillende opdrachten, rollen en opdrachtgevers vermeld. Mijn kennis is sindsdien uitgebreid op het gebied van het ontwikkelen van mijn soft skills i.c.m. verandermanagement.


De kern van mijn talent is terug te brengen tot 'helder denken'. Ik heb het vermogen om vanuit een opportuniteit of complex vraagstuk de weg te vinden hoe dat samen te realiseren. Daarbij gebruik ik duidelijke structuren en een procesmatige benadering, waarbij er wordt gestuurd vanuit een onderbouwde intuïtie en feiten naar een concreet (tussen)resultaat. Mensen noemen mij transparant, daadkrachtig, betrouwbaar, 'procesdenker' en iemand die anderen ruimte geeft.


Vanuit diverse bekende methodieken is mijn profiel geanalyseerd:

Management Drives:
Geel en Oranje De positieve drijfveren waar ik mijn energie uit haal liggen nadrukkelijk bij Geel (analyseren, begrijpen en verbanden leggen) en Oranje (vooruitgang boeken, gaan voor het resultaat en prestaties laten zien). Kort daarop volgt Blauw (ordenen, structureren en duidelijkheid creëren). Dit komt ook nadrukkelijk tot uiting in mijn aanpak bij opdrachten. Ik heb geen hele specifieke verwerping op een kleur. Die scoren bijna allemaal relatief gelijk. Dat verklaart waarschijnlijk ook wel waarom ik met veel verschillende mensen goed overweg kan.


Myers Briggs Type Indicator (MBTI):
Type 'De uitvinder' met Extrovert, iNtuition, Thinking, Perceiving. Bij de ENTP staat Extroverted iNtuition op de eerste plaats als voornaamste functie. Hij kijkt met een Percieving blik naar de wereld en gebruikt Thinking als ondersteuning. Bij voorkeur pakt de ENTP vraagstukken en situaties op die manier aan. Daarna komen Feeling en Sensing. De ENTP kan en pakt heel veel verschillende zaken tegelijk aan. De ENTP excelleert in het oplossen en aanpakken van nieuwe, uitdagende en complexe vraagstukken door flexibel te zijn en vanuit verschillende perspectieven naar dat vraagstuk te kijken. De ENTP heeft een hekel aan routine, hij haalt er geen energie uit om zaken meer dan tweemaal te doen. De ENTP-er is uitgesproken en sterk in het observeren en analyseren van andere mensen. ENTP-eigenschappen zijn: ondernemend, strategisch, onafhankelijk, slim, actiegericht, vindingrijk en actiegericht.


In mijn vrije tijd doe ik veel aan buitensport zoals hardlopen, wielrennen, mountainbiken en skiën.
Mijn grootste passie is zeilen. Zowel met mijn gezin als in wedstrijdverband.
Ook geef ik zeilles aan kinderen. Gedurende het hele jaar ben ik met grote regelmaat te vinden op het water.
 

Ervaring

Projecten voor diverse opdrachtgevers


 • Transitie Manager ~ ABN AMRO Hypotheken
  Opdrachtgever: COO
  Opdracht: programmamanager Digitaliseren Hypotheken met self service klanten én nieuwe werkwijze kantorennet, inclusief verantwoordelijkheid invoering agile werken en realisatie business case
 • Project Manager ~ Achmea Bank-Centraal Beheer
  Opdrachtgever: CEO en CFRO
  Opdracht: Inrichting van twee nieuwe afdelingen hyptheekadvies binnen reorganisatie

 • Transitie Manager ~ Achmea Bank
  Opdrachtgever: CEO
  Opdracht: Herinrichting organisatie Achmea Bank
 • Programma Manager ~ AAHG
  Opdrachtgever: CEO
  Opdracht: Herinrichting klantuitingen ABN AMRO, Florius en Moneyou

 • Transitie Manager ~ ABN AMRO Call Center
  Opdrachtgever: Sr Manager
  Opdracht: Herinrichting en optimalisatie klantprocessen call
 • Project manager en management consultant ~ Stater
  Opdrachtgever: Sr Manager
  Opdracht: Implementatie consultant hypotheek portefeuille 100.000+
  Project manager nieuwe klantproposities

 • Project manager ~ ING
  Opdrachtgever: Programma Directeur
  Opdracht: Inrichting fusie vraagstuk ING - Postbank (hypotheek domein)
 • Project manager ~ Postbank
  Opdrachtgever: Directeur Particulieren Hypotheken
  Opdracht: Nieuwe distributie strategie direct writing

 • Project manager ~ Postbank
  Opdrachtgever: Sr manager products
  Opdracht: Implementatie nieuwe producten
 • Transitie consultant ~ ABN AMRO BU NL
  Opdrachtgever: Programma manager
  Opdracht: Sourcing ABN AMRO hypotheekportefeuille naar Stater

 • Business Manager ~ Quion
  Opdrachtgever: COO
  Opdracht: Opzetten nieuwe business Unit
 

Zeilen / teamwork

Passie en werk

De opdrachten die ik uitvoer en het wedstrijdzeilen bevatten veel overeenkomsten. Ook bij het zeilen heb je te maken met strategie en tactische beslissingen. Je hebt te maken met veel omstandigheden die het resultaat bepalen zoals windrichting, windkracht, stroming, stappen van concurrenten en focus. Echter, zonder een goed multidisciplinair team met eigen verantwoordelijkheden dat elkaar weet te vinden, is dat resultaat zeker niet te bereiken. Dit zie je terug in het bedrijfsleven, maar komt heel primair en tastbaar terug bij het zeilen. De vergelijkingen zoals 'koers houden', 'aan de touwtjes trekken', 'aan het roer zitten' en 'geen man over boord' bevestigen dat in ons dagelijks leven.


Het zeilen geeft de hoognodige ontspanning. Het geeft ook energie en de letterlijke en figuurlijke ruimte om zakelijke vraagstukken vanuit een heel ander perspectief te benaderen. Het zeilen gebruik ik ook om met opdrachtgevers en relaties van gedachte te wisselen en elkaar op een andere manier te leren kennen.


Het zeilen is ook te gebruiken voor teambuilding doeleinden. De metaforen zijn eerder genoemd.
Met een ervaren coach (Couzijn Evers - www.co-zijn-coaching.nl) heb ik een programma gemaakt waarbij we deelnemers zelf het zeilen laten ervaren en van daaruit de vertaalslag maken naar de werkomgeving. Vanuit dit programma kunnen we maatwerk leveren en vraagstukken invullen als het gaat om teambuilding van bijvoorbeeld een MT of projectteam. Neem gerust contact op voor een nadere toelichting op dit unieke programma!
 

Interview Octas Exclusief

Digitalisering door werkgeluk, een interview met Louwe Post & Walter de Graaf

Kennis hebben en delen is een goede basis om de weg naar ontwikkeling, succes en geluk te versnellen. Als gespecialiseerd detacheerder voor de bancaire sector draagt Octas graag bij in die versnelling door haar kennis te delen met jou.


In dit digitale tijdperk waarin technologische ontwikkelingen elkaar in een hoog tempo opvolgen, vraagt de sector om prominente personen met een visie ten aanzien van de bancaire sector. Octas brengt je daarom met ‘Octas Exclusief’ graag een serie portretten die een toegevoegde waarde leveren aan de sector. In deze editie laten we je graag kennis maken met Louwe Post, Lead Product Owner Customer Journey bij ABN Amro Bank N.V. & Innovation Mortgages en Walter de graaf, Transitie Manager (zelfstandig).
Klik hier om het volledige interview te lezen.


 

ContactProcesresultaat / Walter de Graaf

Luzerneveld 6, 3773 CS Barneveld

06 53 83 06 16  |  walterdegraaf@procesresultaat.nl
 
Top